Όροι χρήσης - Προσωπικά δεδομένα

Γενικοί όροι

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την εν γένει σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού ή του κινητού σας τηλεφώνου, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κλπ. Δεν θα σας ζητήσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας στην περίπτωση πληρωμής με κάρτα μέσω του Paypal.

Η επιχείρηση σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν προβαίνει σε οιαδήποτε αθέμιτη χρήση αυτών ούτε σε γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα πάντοτε με τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η επιχείρηση δεν συλλέγει δεδομένα που ο νόμος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητα, δηλαδή τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

Περίοδος αποθήκευσης αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την εκτέλεση των παραγγελιών και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών στοιχείων, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι αντίστοιχες φορολογικές διατάξεις.

Εφόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων αυτών.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η επιχείρηση διαθέτει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών και τη διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και τεχνικά μέσα αναλόγως με το είδος των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται και εφαρμόζει κάθε κατάλληλο οργανωτικό μέτρο, ώστε να παρέχει τη νομίμως προβλεπόμενη ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και απορρήτου των δεδομένων (προσωπικών ή μη). Όλες οι πληροφορίες που συλλέγει η επιχείρηση είναι εμπιστευτικές, η δε χρήση τους γίνεται στο μέτρο του νομίμως προβλεπομένου και με σκοπό την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων κατά την εισαγωγή ή τροποποίησή τους, χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές το πρωτόκολλο ασφαλείας  PCI DSS

Χρήση Cookies

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής λειτουργίας της ιστοσελίδας της. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο και να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη ή στην κινητή του συσκευή όταν επισκέπτεται αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειες του χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται ο χρήστης να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ή φυλλομετρά τις σελίδες του.

Τα cookies μπορούν να διακριθούν ανάλογα με τη διάρκειά τους στα cookies μίας σύνδεσης (session cookies) που διαγράφονται αυτόματα μόλις τερματιστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας και στα μόνιμα cookies (persistent cookies) τα οποία παραμένουν στην συσκευή μέχρι να λήξει η διάρκεια τους (από λεπτά μέχρι έτη).

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies;

Οι πληροφορίες που καταγράφονται από τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν προσωπικά τον χρήστη.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυθεντικοποίηση του χρήστη,  για τη σύνταξη  ανώνυμων  στατιστικών που επιτρέπουν να γίνει αντιληπτό πώς ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και βοηθούν να βελτιωθεί η δομή και το περιεχόμενό του, ενδέχεται δε να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας (διαφημιστικά cookies).

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να µην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση όμως, που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της εταιρίας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Έλεγχος των προσωπικών δεδομένων σας

Αν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε για εσάς είναι λάθος ή ελλιπής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.